Back to Top

2022

Wallenhausen Hochbehälter 12.4.2022

Wallenhausen Hochbehälter umfassend 12.4.2022

Maschinenhaus Pfaffenhofen 12.4.2022

Maschinenhaus Pfaffenhofen 12.4.2022 umfassend

Waldstetten Frühlingsstraße 24 12.4.2022

 

2021

Maschinenhaus Pfaffenhofen

Maschinenhaus Pfaffenhofen umfassend

Hochbehälter Walllenhausen

Hochbehälter Walllenhausen umfassend

DEA Anhofen 

DEA Anhofen umfassend

Maschinenhaus Pfaffenhofen umfassend 26.10.21

Maschinenhaus Pfaffenhofen 26.10.21

 

2020

DEA Anhofen umfassend 30.9.2020

DEA Anhofen MIBI 30.9.2020

Maschinenhaus Pfaffenhofen umfassend 30.9.2020

Maschinenhaus Pfaffenhofen MIBI 30.9.2020

Maschinenhaus Pfaffenhofen 22.04.2020

Hochbehälter Wallenhausen 22.04.2020

2019

Maschinenhaus Pfaffenhofen 3.4.2019

Maschinenhaus Pfaffenhofen mikrobiologische Untersuchung 3.4.2019

Maschinenhaus Pfaffenhofen 21.10.2019

Hochbehälter Wallenhausen 3.4.2019

Hochbehälter Wallenhausen mikrobiologische Untersuchung 3.4.2019

DEA Anhofen Bibertal 21.10.2019

2018

Maschinenhaus Pfaffenhofen 23.4.2018

Hochbehälter Wallenhausen 23.4.2018

Hochbehälter Wallenhausen Gruppe B 17.10.2018

Hochbehälter Wallenhausen Gruppe A 17.10.2018

Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen Gruppe A 17.10.2018

Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen Gruppe A 17.10.2018

2017

Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen 24.10.2017

Hochbehälter Wallenhausen 6.4.2017

Hochbehälter Wallenhausen 24.10.2017

Maschinenhaus Pfaffenhofen 6.4.2017

2016

Hermann-Köhl-Schule Pfaffenhofen 4.10.2016

Hochbehälter Wallenhausen 11.7.2016

Maschinenhaus Pfaffenhofen 11.7.2016

2015

Hochbehälter Wallenhausen 7.7.2015

Maschinenhaus Pfaffenhofen 7.7.2015

2014

Hochbehälter Wallenhausen 26.5.2014

Maschinenhaus Pfaffenhofen 26.5.2014